บริการด้านงานออกแบบ

ให้บริการด้านงานออกแบบ ประกอบด้วยงานสถาปัตย์ งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง งานออกแบบ ตกแต่งภายใน งานออกแบบภูมิทัศน์

IEC พร้อมด้วยทีมงานสถาปนิก – วิศวกรที่มีประสบการณ์ในทุกๆด้านที่พร้อมสำหรับให้บริการแก่ลูกค้า รับงานบริการงานออกแบบงานอาคาร งานภูมิสถาปัตย์ และงานอื่นๆ ในแวดวงงานก่อสร้างอย่างครบวงจรสำหรับให้บริการลูกค้าที่มีความต้องการรูปแบบเฉพาะ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าภายใต้งบประมาณ และคำแนะนำ ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด