งานก่อสร้างอาคารแนวราบ

รับก่อสร้าง และบริหารการก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยบ้านทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ อาคารสํานักงาน ภายใต้เงื่อนไข และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ทางบริษัทได้ยึดถือนโยบายที่จะต้องดำเนินการอยู่ 4 ประการ 

ซื่อสัตย์ (Honest ) ตรงไปตรงมากับลูกค้า ให้สมกับความไว้วางใจ ที่ลูกค้ามอบให้เราก่อสร้างสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับเขา

ขยัน ( Diligent ) ใส่ใจและเอาใจใส่บ้านลูกค้าเหมือนบ้านของเรา แม้แต่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ลูก ค้าอาจมองข้ามไป

ประหยัด ( Save ) ต้นทุน ให้ลูกค้าโดยเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม อธิบายข้อดี ข้อเสียผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้งานได้คุ้มค่ากับเงินของลูกค้า ที่ต้องจ่าย ตามสไตล์ของลูกค้าแต่ละราย

ราคาสมเหตุสมผล ( Sensible ) คิดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอย่างมีเหตุมีผลกับลูกค้าอย่างยุติธรรมลูกค้าต้องได้บ้านที่คุณภาพดี