สำนักงานใหญ่

บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่ : 285 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ติดต่อสำนักงานสาขา

บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่: 56/1 หมู่5 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 034-272091-2

โทรสาร : 034-272093

มือถือ : 09-82491992,09-35790594