ชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูป (พรีคาส)

เราพัฒนางานก่อสร้างจากระบบเดิมที่เป็นที่รู้จักดี คือการก่อสร้างในที่ มาเป็นการก่อสร้างผลิต ชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูป ในโรงงานที่ทันสมัย และนำไปประกอบก่อสร้างในที่ๆ จัดเตรียม ซึ่งจะประหยัดเวลา และ แรงงานก่อสร้าง ในอนาคตข้างหน้าทางแผนกยังมีแผนที่จะพัฒนาการผลิต รั้ว ท่อระบายน้ำ และงานคอนกรีตสำเร็จรูปอื่นๆตามมาให้บริการอีกเป็นลำดับ