ความเป็นมาของบริษัท

           

   บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด (IEC) เป็นผู้รับเหมาหลักของบริษัทในเครือ ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เพื่อรับจ้างก่อสร้างทุกชนิด โดยกลุ่มนักพัฒนาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และกลุ่มวิศวกร ซึ่งมีประสบการณ์ในงานวิศวกรรม เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก โดยเริ่มรับงานก่อสร้างในโครงการต่างๆของภายในกลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดินก่อนอื่น อาทิเช่น โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย, คอนโดมิเนียม, โรงแรม ฯลฯ ทั้งงานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบต่างๆ รวมไปถึงงานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน, งานภูมิทัศน์, งานตกแต่งภายใน และงานบริหารงานก่อสร้าง ซึ่งต่อมาบริษัทรับงานที่มีมูลค่าโครงการสูงขึ้นทั้งภายในและภายนอก ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000,000 บาท โดยชำระเต็มมูลค่า

    เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้นำระบบสารสนเทศที่เรียกว่า Enterprise Resource Planning (ERP) เข้ามาใช้ดำเนินงาน เพื่อควบคุมต้นทุน งบประมาณ และคาดการณ์กระแสเงินสด สำหรับงานก่อสร้างและงานวิศวกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท:  บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 285 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

สาขางานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 56/1 หมู่ 5 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

สาขางานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 96/2 หมู่ 4 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์034-272091-2

แฟ็กซ์: 034-272093

ลักษณะธุรกิจ: รับเหมาก่อสร้าง, ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค, งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานบริหารงานก่อสร้าง

ทุนจดทะเบียน: 100,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่า)