งานตกแต่งภูมิทัศน์

บริการรับออกแบบ และจัดทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งส่วนของงาน Hardscape , Softscape และ M&E Scape โดยคำนึงถึง งบประมาณของลูกค้าเป็นหลัก เรามีภูมิสถาปัตย์ที่มีความรู้ ความชำนาญ ในการออกแบบ คัดสรร พันธุ์ไม้ วัตถุดิบ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมของลูกค้าที่ไม่ยุ่งยากในการดูแลบำรุงรักษา และยังมีทีมบริการในการให้บริการด้านการดูแลสวนสวยของลูกค้าในราคาที่ย่อมเยาว์ และเหมาะสม